4/20/2012

Oen i'r Lladdfa - Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru


                                                   Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru


Mae nifer o sylwadau wedi cael eu datgan ar wefannau cymdeithasol megis Twitter a Facebook yn trafod darllediad gwleidyddol Plaid Cymru ac yn wir maent yn cyfleu’r un teimladau sydd gennyf i arno.

Dyma rhai ohonynt:
Pleidleisio dros sydd fy Nghymreictod fi

Anodd ysbrydoli pobl â stwff Cyngor Sir ond swn i'n licio tyse darllediad etholiadol chydig yn fwy ymarferol. Sôn am rygbi'n od!

fideo da, ond pa pleidleiswyr newydd ma Plaid yn meddwl ma nhw'n mynd i ennill gyda'r darllediad yma?  
 
Rhaid i ni gofio yn sicr taw ymosodiadau gwleidyddol bydd nifer o’r sylwadau hyn yn unol ar y ffordd yr oeddwn i’n ymosod ar ddarllediadau pob Plaid arall dan haul, rwy’n lico beirniadu a chwyno fel y gwyddoch mae’n siŵr ond bois bach fel aelodau Plaid Cymru mae’n rhaid i ni gael bach o bersbectif fan hyn gyda’n ‘darllediad gwleidyddol’ ni.

Yn gyntaf hoffwn i wybod pwy wnaeth drefnu’r darllediad?  Pwy oedd ynghlwm â’r peth? Yn fy marn personol i mae’n ddarllediad chwerthinllyd heb gynnwys polisïau na chwaith cyfeiriad i bobl Cymru. Fe wnawn nhw ddim pleidleisio i ‘Blaid Cymru’ am ei fod yn blaid Cymreig, pe tasai’r feddylfryd hynny’n gweithio byddwn ni wedi ennill sawl etholiad erbyn nawr.

Yn y bôn er fel aelod o Blaid Cymru rwy’n cytuno taw Plaid Cymru yw’r unig wir blaid Cymreig o sylwedd i gymar â’r pleidiau eraill, ond aelod o Blaid Cymru ydw i, dwi wedi cael fy nghonfyrtio i’r feddylfryd honno’n barod. Nid yw’r etholwr cyffredin serch hynny o reidrwydd yn aelod ac nid yw yn anffodus yn pleidleisio ar sail eu Cymreictod. Maent yn pleidleisio ar sail polisïau a’r hyn y bwriada’r gwleidyddion ei wneud.

Rwy’n teimlo bod hwn yn gam gwag iawn fel darllediad gwleidyddol, oes mae na le i gael neges cadarnhaol ac nid mynd lawr yr un trywydd â’r Blaid Lafur a’r Ceidwadwyr trwy ymosod ar ei gilydd mewn rhyw gormes diddiwedd. Ond mam fach darllediad rydych yn ‘Gymry’ oedd darllediad Plaid Cymru yn hytrach na darllediad ‘rydych yn Gymry, rydym ni’n Gymry, dyma beth hoffwn ni wneud dros Gymru’ dyna beth oedd ei angen.

Rwy’n siŵr fydd y cofnod hwn yn ypsetio ambell i berson gan fy mod wedi dweud fy marn yn agored ond sori roedd angen ei weud e.

0 o sylwadau:

Post a Comment

Gadewch sylw i egino ddadl ond cofiwch barchu eraill!
Leave a comment to ignite debate but remember to respect others!